Samarbejdspartnere

Arkitekter uden Grænser
G

Arkitekter uden Grænser er en humanitær  organisation, der arbejder for at skabe udvikling med arkitektur og planlægning som redskaber.
G
Organisationens formål er at støtte udsatte og fattige befolkningsgrupper i de fattigste lande. AUG skaber arkitektfaglige udviklingsprojekter, fremmer oplysning om bekæmpelse af fattigdom og arbejder med forebyggelse af naturkatastrofers konsekvenser.
G
En vigtig vision er at arbejde for at at give alle men­nesker adgang til anstændige boforhold og levevilkår.
G
AUG består af mere end 200 frivillige medlemmer fra forskellige fagligheder. De fleste er arkitekter, men stadigt flere faggrupper finder vej til, og er velkomne i, organisationen. Alle arbejder frivilligt og ulønnet.
G
AUG mener, at anstændige levevilkår er en menneskeret, og at den kan fremmes ved at tænke i helheder, og ved at integrere både tekniske, sociale og æstetiske aspekter i byggeri og planlægning.
G
Organisationen stiller planlægnings- og arkitektfaglig viden til rådighed for civilsamfundet og organisationer, der normalt ikke har adgang til denne, og tager medansvar for at byggeriet udvikler sig i en socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig retning.
G
Derudover skaber AUG muligheder for erfarings- og vidensopbygning blandt arkitekter i Danmark, så solide kompetencer kan opbygges til gavn for vores samarbejdspartnere, og for den del af det danske arkitekterhverv, som spiller på den globale arbejdsplads.
G
Internationalt netværk
Arkitekter Uden Grænser blev stiftet i 2008 som den danske gren af den verdensomspændende organisation Architecture Sans Frontières International (ASF International). Organisationen er derfor en del af et globalt netværk med ‘The Hasselt Charter’ som vores fælles værdigrundlag.

Stellenbosch Universitet, Kunst- og smykkeafdelingen

G
Vi samarbejder med universitetets Kunst- og smykkeafdeling omkring undervisningen af vores målgruppe; udsatte piger og teenage mødre.
G
De ansvarlige for samarbejdet er professor Elizabeth Gunter, departementschef og Senior lektor og Carine Terreblanche (senior lektor) Nanette Veldsman (lektor) og Joani Groenewald som er teknisk medarbejder på smykkeafdelingen.
G
Carine Terreblanche står for den kreative udvikling af programmet i samarbejde med NDA og den lokale NGO.

Hun er uddannet guldsmed og har undervist på Stellenbosch Universitet fra 1994-2001. Fra 2001-2007 arbejdede hun som selvstændig guldsmed i Cape Town. I 2007 vendte hun tilbage til universitetet som koordinator for the Creative Jewellery Design and Metal Technique Division.
G
Hun fokuserer særligt på konstruktionen af nutidig smykkekunst i en sydafrikansk kontekst og stiller i sit arbejde spørgsmålstegn ved og udfordrer den gængse tilgang til guldsmedefaget.
G
Om Stellenbosch Universitet.
Universitetet blev grundlagt i 1859 og ligger omkring 50 km fra Cape Town by i det smukke Cape Winelands. Det er i dag rangeret som et af de bedste forskningsuniversiteter i Sydafrika og i Afrika i det hele taget. Universitetet ligger som nr. 21 på Times Higher Education’s liste over de 100 bedste universiteter i de fem BRIKS lande (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika).
G
Universitets Desmond Tutu TB Centre er internationalt anerkendt for sin forskning i tuberkulose (TB) hos børn samt sin lokalsamfundsbaserede tilgang til behandling af TB og hiv.
G
Der er i øjeblikket indskrevet omkring 28.000 studerende og ansat 915 lektorer. Omkring 10% af disse er internationale studerende.
logo RAN

Rural Arts Network

Rural Arts Network er en registreret Non-profit organisation i Grabouw i Cape Winelands.
G
Gennem de sidste 10 år har en gruppe af dedikerede kunstnere og musikere arbejdet for at bringe kunst og musik til børn fra de fattige, landlige områder af Cape Winelands.

Deres arbejde har resulteret i en organisation, som i dag har vundet flere priser og anerkendelse for sit arbejde med børn i den vestlige provins.
G
Rural Arts Network blev oprindeligt grundlagt i 2004 af musikeren Betsie Ryke, men er i dag en sammenslutning af flere kunstnere og musikere. De underviser derfor både i klassisk musik, kor, marimba, rock, musik- og kunstteori, kunst og kunsthåndværk.
G
Rural Arts Networks primære mål er:
 • at identificere børn, unge og voksne i de fjernere liggende landlige områder, som har et specielt talent for kunst og musik.
 • at sikre, at organisationen altid tilbyder undervisning til børn og unge på højeste niveau.
 • At støtte og vejlede studerende, så de kan bestå de godkendte praktiske og teoretiske eksaminer indenfor de relaterede fag.
  At hjælpe særligt talentfulde studerende til en karriere indenfor de kreative erhverv.
  g
Rural Arts Network ønsker også, at:
 • Støtte unge i at tage lederskab og arbejde disciplineret, så de kan blive de nye ledere indenfor deres felt.
 • Mobilisere og inddrage forældre i deres børns kreative udvikling.
 • Assistere og træne undervisere på de lokale skoler i ‘Department of Basic Education Caps Curriculum for Lifeskills’ indenfor bl.a. kunst.
 • Optræde med og fremvise musik og kunst nationalt og internationalt.
GBC

Grabouw Beautiful Campaign

G
Grabouw Beautiful Campaign er et lokalt initiativ startet af byens egne borgere. Deres fælles mål er at etablere kreative og uddannelsesrelaterede projekter for byens unge, og på en større skala, at få Grabouw på kortet som en bæredygtig, kreativ og sikker by at bo i.
G
Initiativet arbejder ud fra den overbevisning, at hvis deres by skal udvikle sig i en mere positiv retning, så må de, som byens borgere, tage de første skridt. De lægger vægt på, at deres arbejde inkluderer alle og særligt byens svageste borgere. Samt, at deres projekter bidrager til en grønnere og mere bæredygtig udvikling af byen.
G
Grabouw Beautiful Campaign har startet flere initiativer allerede, og arbejder ud fra en større helhedsplan med et fokus på  byfornyelse og uddannelse.

G
De har blandt andet startet projektet ‘Valley Wood Worms’ hvor de underviser byens unge i at bygge møbler af paller og genbrugstræ.
G
Et andet projekt er ‘the Bin Art Project’, hvor de forsøger at skabe en adfærdsændring i forhold til at smide skrald på gaden og i naturen. Sammen med lokale kunststuderende og byens børn har de dekoreret 78 tomme tønder, og sat dem op som skraldespande over hele byen.
G

De planlægger også “Smorsie” lørdage, hvor byens kirkeforeninger, forretninger og organisationer udfordrer hinanden til at rydde op i byen i to timer. En del af udfordringen er at få givet stafeten videre til den næste deltager.
TWK

Theewaterskloof Kommune

G
Theewaterskloof Kommune er den største lokale autoritet i Overberg Distriktet, grænsende op til ‘the City of Cape Town’ på den vestlige grænse og Overstrand kommune på den østlige kystgrænse.

Det er den mest befolkede kommune i Overberg Distriktet (44% af den samlede befolkning i distriktet) og BNP står for 41% af det samlede distrikts økonomi.
G
Theewaterskloof Kommune kan kategoriseres som en landlig kommune bestående primært af skov, store åbne vidder eller landbrug.
G
Befolkningstallet er estimeret til mellem 90.000 og 110.000 mennesker. Formelt peger undersøgelser på et tal mellem 86.719 (Community Survey 2007) og 103 281 (Centre for Actual Research, 2005). Ifølge kommunens egne undersøgelser (the Integrated Development Plan 2012-2017), er tallet helt oppe på 110.000.
G
Der er en stor tilstrømning af mennesker til kommunen, specielt til Grabouw og Villiersdorp.

Kommunen mener, at dette skyldes de store landbrugs import af billig arbejdskraft til området fra den østlige provins under høstsæsonen.
Dette er en stor økonomisk byrde for kommunen, som ikke kan følge med befolkningsstigningen i forhold til at sikre borgerne beboelse, vand, kloak og elforsyning.
G
En stor del af kommunens borgere lever på en eller anden form for økonomisk understøttelse. Nogle borgere lever på mere end én understøttelse, f.eks. både handicaptilskud, pension og børnetilskud. Grabouw er den by i kommunen hvor flest er afhængige af kommunens hjælp, skarpt efterfulgt af Caledon og Villiersdorp. Størstedelen af indbyggerne i disse byer lever derfor også i stærk fattigdom.
G
Byer:
Bot River, Caledon/Myddleton, Genadendal, Grabouw, Greyton, Riviersonderend, Theewaterskloof, Villiersdorp