Kulturhus

Vores vision er at skabe et dynamisk og kreativt Kulturhus i byen Grabouw i Theewaterskloof kommune i Sydafrika.
G
Projektet er et fælles initiativ mellem den danske organisation Nordic Designers Aid, Arkitekter uden Grænser, Stellenbosch Universitet, Theewaterskloof Kommune og to lokale civilsamfundsorganisationer i Grabouw.
Projektets vision er at motivere og støtte børn og unge til at bruge kunst, kultur og entreprenørskab til at ændre deres liv, deres samfund og verden til det bedre.
G
Den primære målgruppe er børn og unge, særligt teenagemødre, fra fattige hjem i de uformelle områder af Grabouw og Elgin Valley. Børn og unge, som ikke ellers har muligheden for at engagere sig i og lære af den kreative verden og fag som teater, dans og musik.
G
Huset skal være dedikeret til fremvisning og skabelse af samt deltagelse i forskellige kunstneriske discipliner. Eksempler på kreative aktiviteter er undervisning i tegning, dans, teater, musik og historiefortælling. Entreprenante programmer som smykkeproduktion, træværksted, syværksted og kurser i design vil også blive integreret som en vigtig del af huset – samt muligheden for at udstille og sælge sine produkter i en lille kunstbutik, som drives af de unge selv. Dette lærer dem om salg samt interaktionen med kunder.
Et andet mål er at etablere et stort udstillingslokale hvor unge, lokale kunstnere kan udstille eller optræde. Kulturhuset skal også danne baggrund for internationale, kulturelle udvekslingsprogrammer samt vidensdeling.
G
Derfor fokuserer vi på kunst og kultur
G
Kulturhuset bliver ikke kun rammen om kreative aktiviteter, men skaber også et rum, hvorigennem børn og unge fra forskellige baggrunde får mulighed for at mødes på lige vilkår.
G
Ved at skabe et frirum hvor børn og unge kan mødes om fælles, kreative aktiviteter kan vi styrke deres evner til at udtrykke sig, kommunikere og agere socialt.
Vi kan samtidig give dem et alternativ til de lokale fællesskaber, som er styret af kriminalitet og misbrug. Derved kan vi få dem væk fra et ‘liv på gaden’ og tilbage til skolen og være med til give dem en tryggere barndom.
G
Samtidig får vi mulighed for at starte en dialog med de unge, hvor vi kan skabe bevidsthed, særligt hos de unge piger, omkring deres seksuelle sundhed og konsekvenserne af at blive mor for tidligt.
Forskning viser, at kunst og kulturaktiviteter spiller en vigtig rolle for opbyggelsen af identitet, selvtillid og evnen til at kommunikere, særligt for marginaliserede grupper.
G
Derudover mener vi, at kunst, kultur og kommunikation er vigtige værktøjer i forhold til at skabe social forandring, – og engagere børn og unge i en positiv og fredelig udvikling af deres lokalsamfund. Det skaber grobund for demokratisk dialog samt øger bevidstheden om menneskerettigheder og aktiverer unge i skabelsen af et samfund med lige rettigheder og muligheder.
G
Kunst og kultur engagerer, inspirerer og giver samfund mulighed for at begynde at forstå deres historiske, kulturelle, økonomiske og sociale kontekst ud fra et ønske om at udvikle og bygge et samfund med plads til alle.

En mere sikker hverdag som barn

Mange af de børn, som bor i fattige områder af Grabouw, er ofte overladt til sig selv en stor del af dagen. Det kan skyldes, at deres forældre er tvunget til at arbejde og ikke har råd til eller mulighed for at få dem passet – eller, at de ikke har overskud til at tage sig af dem pga. sygdom, alkohol- eller stofmisbrug.
Går man en tur rundt i kvarteret ser man derfor altid mindre grupper af børn helt ned til 4 års alderen, der løber rundt på egen hånd. Det er et farligt miljø at bevæge sig i uden en voksen, og det er et problem, at helt små børn sniger sig ind på de lokale barer om dagen, fordi de bliver tiltrukket af musikken.
Formålet med Kultur og Uddannelsescentret er derfor også at bidrage til at skabe trygge rammer for børnene i lokalområdet.
“Et dynamisk kulturliv udgør en central del af grundlaget for kritisk refleksion og engagement hos befolkningen og er et vigtigt led i udviklingen af moderne, demokratiske samfund. Kunst og kultur kan medvirke til at skabe positive forandringer, samtidig med at et rigt kunst- og kulturliv har værdi i sig selv.”
Danida
PicMonkey Collage