Kvindelige Entreprenører

Uddannelsesprogrammet; CreativityWorks, har til mål at styrke særligt unge mødre gennem en kreativ og håndværksfaglig uddannelse og indkomstgenererende aktiviteter.
G
Projektet er udviklet af Nordic Designers Aid i samarbejde med Stellenbosch Universitet, og vi arbejder hårdt bag kulissen på at få programmet etableret og implementeret.
Gennem programmet skal unge mødre få mulighed for at uddanne sig indenfor de kreative fag og efterfølgende arbejde på et værksted som skal være en del af Kulturhuset.
G
Målgruppen

Målgruppen for projektet er piger og teenagemødre fra 17-25 år, som kommer fra fattige baggrunde og som er motiverede og fastsatte på at forandre deres fremtid til det bedre. Målgruppen identificeres med hjælp fra vores lokale partnere.
G
Uddannelsen

I samarbejde med vores kreative partner, Kunstskolen på Stellenbosch Universitet, har vi tilrettelagt en 2-årig uddannelse, som retter sig specifikt til vores målgruppe.
Uddannelsen er en del af universitetets guld- og sølvsmedeuddannelse. Efter de to år vil pigerne have lært basale kundskaber indenfor guldsmedefaget, så de selv kan fremstille smykker.
G
Udover undervisningen på universitetet skal pigerne gennemgå en praktisk træning på et værksted i Grabouw, som vi arbejder på at åbne i samarbejde med en stor gruppe lokale partnere.

G
På grund af kursets forholdsvis høje niveau er det et krav for optagelse, at pigerne har bestået hvad der svarer til det danske gymnasium.
G
På sigt udvides programmerne med uddannelse indenfor beklædning.
G
Mål med projektet
G
Målet er at åbne et værksted i Grabouw, hvorfra de unge mødre kan fortsætte med at udvikle sig, men også skabe en indkomst ved at designe og producere smykker.

Værkstedet skal køres som en social-økonomisk virksomhed, dvs. alt overskud geninvesteres i værkstedet og det sociale arbejde, når de faste udgifter er betalt.
G
Værkstedet skal være et kreativt rum, hvor der skabes smykker af høj kvalitet og bæredygtige materialer. Gennem tilknytningen til det nordiske er planen også at etablere samarbejdsprojekter med danske smykkedesignere og smykkeværksteder, og smykkerne skal derfor også markedsføres og sælges i både Sydafrika og Skandinavien.
G
Gennem arbejdet på værkstedet er vores håb også, at;
  • flere af de unge mødre tør tage skridtet til at starte som selvstændige entreprenører
  • at de gennem et stærkt CV kan opnå økonomisk støtte til at søge ind på universitetet
  • at vi kan hjælpe dem til at blive optaget i et program som ‘Emerging Creatives’ lanceret af Design Indaba og Department of Art and Culture, South Africa.


MØNSTERBRYDERE

Mange unge piger i Grabouw har svært ved at se, at der er en anden fremtid for dem end at blive mor i en tidlig alder og håbe på at finde arbejde på en af de lokale farme eller fabrikker.
Ved at give dem en uddannelse og et arbejde indenfor det kreative erhverv kan vi hjælpe dem med at bryde med de traditionelle kønsrollemønstre.
Herigennem får de mulighed for at skabe sig en bedre fremtid og blive positive rollemodeller for deres egne børn.
Gennem etableringen af værkstedet i Grabouw vil de desuden få mulighed for at skabe sig en indkomst, så de kan forsørge sig selv og deres børn.


ROLLEMODELLER

CreativityWorks vejleder og støtter unge mødre, så de finder styrken og værktøjerne til at vejlede andre unge piger til ikke at blive gravide som teenagere.
De unge mødre kender og forstår de problemer og udfordringer, som unge piger i Grabouw står overfor.
De vil derfor kunne fungere både som rådgivere og rollemodeller for andre unge piger i lokalsamfundet, hvis de gennem deltagelsen i programmet styrkes til at bryde med den negative sociale og økonomiske arv.
Det vil give dem styrke og en position, hvor de bliver lyttet til.
Herved kan de aktivt være med til at sætte fokus på de problemstillinger, der resulterer i teenagegraviditet og herigennem bidrage til at forebygge det.