Vision & mission

VISION

Vores vision er at skabe en bedre fremtid for børn og unge, med et særligt fokus på teenagemødre, gennem uddannelse og kreative programmer og initiativer.

G
MISSION

Vores mission er at støtte kreative programmer og uddannelse for særligt udsatte børn og unge gennem et samarbejde med danske designere, uddannelsesinstitutioner samt kulturelle- og kunstrelaterede organisationer.

G
VÆRDIER

Vores arbejde i både Danmark og Sydafrika bygger på følgende værdier:
G
Deltagelse

Vi mener, ud fra et solidarisk synspunkt, at selvstændighed, ejerskab og aktiv handling er nøglen til at ændre livsbetingelser for mindre priviligerede grupper. Vi lægger derfor vægt på, at de projekter vi støtter i Sydafrika, inddrager målgruppen og aktivt lader dem bidrage til at definere behov og løsningsstrategier.
G

Bæredygtighed og social ansvarlighed
I forhold til de mennesker vi arbejder med, fordi vi fokuserer på langsigtede løsninger og på hjælp til selvhjælp.
I forhold til organisationens samarbejde med nordiske designere – fordi vi gerne vil bidrage til en mere bæredygtig og ansvarlig tøjproduktion i de nordiske lande.
I forhold til vores egen drift, idet vi altid, ud fra egen kapacitet, søger de mest bæredygtige løsninger i forhold til transport, emballage og lignende.
G
Lokalt samarbejde og nærhed
Vi tror på, at samarbejde med lokale og kommunale organisationer i Sydafrika, hvor vores projekter implementeres, er en af forudsætningerne for at kunne opnå bæredygtige og lokalt integrerede projekter, som kan gøre en reel forskel.
Vi tror også på, at et nordisk samarbejde og opbyggelsen af et designfællesskab til fordel for unge mødres rettigheder, kan være medvirkende til at gøre en positiv forskel både i Norden såvel som i Sydafrika.
G
Gennemsigtighed

Vi tror på, at gennemsigtighed er et helt centralt nøgleord, når det handler om at opbygge og drive en not-for-profit organisation. Vi lægger vægt på, at medlemmer og sponsorer har adgang til og overblik over, hvordan vi anvender vores økonomiske midler, samt hvilke beslutninger der ligger bag. 
NDA’s regnskab, formål og mål, bestyrelsesopbygning samt de kriterier der ligger til grund for fordelingen af økonomiske midler, vil derfor altid være tilgængelige for foreningens medlemmer.
quote