Lokalområdet og byen Grabouw

Crafting Hope arbejder i byen Grabouw i regionen Cape Winelands i Sydafrikas vestlige provins.
G
Grabouw er en by med omkring 30.000 indbyggere som ligger ca 70 km fra byen Cape Town og 45 km fra Stellenbosch. Området her har et klima meget lig det sydeuropæiske, og Cape Winelands regionen er blandt andet kendt for sin produktion af vin og frugt.
G
Grabouw ligger omkranset af området Elgin Valley, som er kendetegnet af vinmarker og idylliske frugtlunde. En stor del af de unge piger vi støtter gennem Crafting Hope, arbejder eller bor omkring disse store frugt- og vinfarme. Arbejdet på fabrikkerne eller farmene er lavtlønnet og sæsonbetonet. Det betyder, at de fleste går arbejdsløse halvdelen af året eller kun ansættes de få måneder høstsæsonen varer.
G
De seneste år er antallet af indbyggere i selve byen vokset markant, men desværre er den økonomiske vækst ikke fulgt med. Der er stor mangel på iværksætteri og tilkomst af nye virksomheder – og mulighederne for at få en uddannelse, der går videre end folkeskolen, er lav.
g
Lokale bosættelser
De unge piger vi støtter bor i Grabouw eller Elgin Valley.
Manglen på huse og antallet af tilflyttere i området har betydet, at uformelle beboelsesområder skyder op i udkanten af selve byen. ‘Uformel beboelse’ er ulovligt opførte huse, ofte bygget af blik, træ og plast, hvilket betyder, at der ikke er adgang til vand, el eller fungerende sanitetsforhold.
Den høje arbejdsløshed, lave indkomst og mangel på muligheder for at få en uddannelse er alle faktorer, som bidrager til de massive, sociale problemer som er en del af hverdagen i området.
Vold i hjemmet, seksuelt misbrug, kriminalitet, alkohol- og stofmisbrug er nogle af de mest dominerende problemer. Antallet af hiv-smittede er også meget højt – særligt i de uformelle beboelser – og det samme er tilfældet med tuberkulose.
g
Samtidig er der ingen ungdomstilbud eller ‘efter skole’ aktiviteter, for de familier, som ikke har råd til at betale for det. Sammen med faktorer som fattigdom og lavt håb for fremtiden, er det med til at højne risikoen for, at særligt teenagere tiltrækkes af det lokale bandemiljø eller andre destruktive ungdomsmiljøer.