Vores målgruppe

G
Vores primære målgruppe er unge mødre mellem 17-25 år og deres børn

Der er flere årsager til, at vi har valgt at fokusere på unge mødre i Sydafrika.
Ønsker man at skabe et samfund, hvor ethvert individ er ligestillet og har de samme muligheder, er det vigtigt at kigge på de forhold, der skaber ulighed i det givne samfund. I Sydafrika, som så mange andre steder i verden, er de muligheder man har for at tage del i den sociale og økonomiske udvikling ofte forbundet med ens køn.
g

Lovgivningsmæssigt er Sydafrika langt fremme særligt i forhold til kvinders rettigheder og kvinder optager også omkring 50% af sæderne i parlamentet. Men det er langt fra ensbetydende med, hvordan livet ser ud i praksis for piger og kvinder.
Piger og kvinder i Sydafrika er en del af en særlig udsat gruppe, hvilket kommer til udtryk både gennem vold og seksuelle overgreb i og udenfor hjemmet samt opfattelsen af kvindens rolle, som værende i hjemmet.
Teenagegraviditet bidrager yderligere til denne ulighed og skævvridning. Størstedelen af de unge piger, som bliver gravide i teenageårene færdiggør ikke deres folkeskole, hvilket gør det meget svært at komme ud af fattigdommen og skaber umulige vilkår for dem selv og deres børn.
Det er derfor vigtigt at sætte fokus på netop denne gruppe af unge piger.
G
Vi ønsker samtidig at støtte unge piger, fordi kvinder er vigtige sociale og økonomiske aktører i deres lokalsamfund. Flere undersøgelser viser, at kvinder har en større tendens end mænd til at reinvestere deres indkomst i familien og lokalsamfundets velfærd. Ved at give unge piger lige adgang til uddannelse og arbejdsmarkedet vil de fordele de får herfra kunne komme deres familier og børn til gode.

G
Når vi styrker unge mødre og opmuntrer dem til at sætte mål for deres fremtid, kan vi desuden støtte dem til at opbygge en stærk selvtillid og en positiv identitet.
Det kan hjælpe dem til at håndtere de følelsesmæssige, sociale og økonomiske udfordringer og den sociale stigmatisering, som de ofte står overfor – hvilket igen kan bidrage til, at de får overskud og indsigt til at videregive positive værdier og moralnormer til deres egne børn.
G

Inddragelsen af begge køn

Vi har samtidig fokus på at inddrage både drenge og piger i udviklingen, netop fordi vores mål på sigt er at fremme social og økonomisk lighed mellem køn samt forebygge teenagegraviditet. For at kunne gøre en reel forskel, er det vigtigt ikke kun at ændre pigernes opfattelse af deres rettigheder og muligheder, men også drengebørns opfattelser af kvindens rolle i samfundet.
Derfor samarbejder vi med den lokale organisation Rural Arts Network, hvis arbejde i lokalsamfundet når op til 600 børn og unge årligt.
Det samme gør sig gældende i forbindelse med vores arbejde for at skabe en tryg og samtidig lærerig barndom for børn i Cape Towns slum. Her skaber vi et frirum, som er åbent for alle børn, som kommer fra økonomisk dårligt stillede familier.

BLIV KLOGERE PÅ

Teenagegraviditet i Sydafrika

Mens der var et fald i antallet af teenagegraviditeter i Sydafrikas vestlige provins fra 2006-2009, så er tallet på vej op igen. Ifølge de nyeste undersøgelser var der i alt 46.000 gravide skoleelever på landsplan i 2012.

Årsagerne er mange og komplekse. Men blandt dem er fattigdom og traditionelle opfattelser af kvindens rolle i det sydafrikanske samfund.
Mulighederne for at få en anden og bedre fremtid end deres mødre er små. Det skyldes, at de er opdraget i en kontekst, hvor kvindens rolle opfattes som mindre værd end mandens – både i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Ifølge lokale organisationers arbejde i området, kan dette resultere i en følelse af håbløshed i forhold til fremtidsmuligheder og uddannelse. Nogle vælger derfor bevidst moderskabet i en alt for tidlig alder i et forsøg på at bevise deres værd og skabe en mening med livet gennem rollen som mor.

Størstedelen af teenagemødrene i den vestlige provins, hvor vi arbejder, bor i områder præget af fattigdom, kriminalitet, arbejdsløshed og et alvorligt alkoholmisbrug. Teenagegraviditet er derfor hovedsageligt et problem på offentlige skoler i de fattigste områder, hvor piger helt ned til 12 års alderen bliver gravide.

Graviditet blandt udsatte teenagepiger i Sydafrika sker desværre ofte som en følge af kønsrelateret vold og seksuel tvang (WHO). Mellem 28 og 30 procent af unge teenagere fortæller, at deres første seksuelle oplevelse var tvungen. 

Samtidig forhøjes risikoen, ikke kun for at blive gravid, men også for at blive smittet med hiv eller andre kønssygdomme. Ifølge UNAIDS bliver mere end dobbelt så mange kvinder end mænd smittet med hiv i Sydafrika, fordi de er udsat for tvungen sex.

For mange af pigerne, finder seksuel tvang og voldtægt også sted i de nære relationer (begået af familiemedlemmer, venner, bekendte, naboer etc.).
Det skyldes blandt andet, at de vokser op i fattige og ofte dysfunktionelle familier, hvor et voldsomt alkoholforbrug er medvirkende til misbrug indenfor familiens rammer.
Derudover er manglende støtte og problemer i hjemmet med til at gøre pigerne ekstra udsatte for at havne i voldelige eller dominante forhold, hvor de ikke har mulighed for at bede deres partner om at bruge prævention.

Unge piger kan også føle sig pressede af deres familie til at indgå i seksuelle forhold med ældre mænd på grund af fattigdom, arbejdsløshed og mangel på uddannelsesmuligheder.

Et andet og alvorligt problem er den stigma og fordømmende attitude, som gravide eller seksuelt aktive teenagere stadig mødes med af personale på klinikker og hospitaler.
Det resulterer i, at teenagemødre udsætter før-fødsels tjek og rådgivning, selvom graviditet i en meget ung alder kan få flere helbredskomplikationer for mor og barn. Samtidig kan det tvinge dem til at ty til illegale og risikable aborter frem for at opsøge kvalificeret lægehjælp.