Girl Game Changer

’The Girl Game Changer’ inspirerer unge piger til at finde og bruge deres egen stemme, identificere og løse problemer i deres lokalsamfund – og skabe visionær og positiv forandring.
Gennem midler rejst til vores Fashion Fundraisers støtter vi programmet Girl Game Changer.
G
Programmet fokuserer på piger, der studerer på gymnasie niveau og bor i fattige områder af Grabouw og Elgin Valley i Sydafrikas vestlige provins.
G
Vores inspiration er FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, og vores vision med programmet er at engagere unge fra fattige og marginaliserede områder til at blive aktive medborgere, som tager initiativ til at løse de udfordringer og problemer, der præger deres lokalsamfund og dagligdag. Gennem programmet  får de unge værktøjer til at skabe positiv forandring gennem fredelig og kreativ aktivisme.
G

Ved at skabe positiv forandring og deltage aktivt i deres lokalsamfund vil de unge ikke kun gøre en forskel for andre omkring dem, men også opbygge deres egen selvtillid og følelse af at høre til.
G
Målsætninger
g
– Skabe gode rammer for unge, så de har mulighed for at engagere sig i deres samfund og bidrage til at skabe forandringer på tværs af de 17 Verdensmål.
G

– Lære de unge at tage ansvar og planlægge og udføre et projekt fra start til slut. Værktøjer, som de kan bruge både på arbejdsmarkedet, et videregående studie eller hvis de vil opstarte en mikrovirksomhed i fremtiden.
G
– Lære dem betydningen af samarbejde og inklusion.
G
– Lære dem betydningen og effekten af fredelig, social og kreativ aktivisme.
G
– Lære dem, at deres handlinger betyder noget, ikke kun for dem, men for mennesker og samfund omkring dem. Vise dem, at de har evnerne og muligheden for at skabe positiv forandring, og at selvom de kun gør en forskel for én, så gør det en verden til forskel for den ene.
Fokus på piger og unge kvinder
Når man taler med unge piger i Grabouw er en af de mest nedslående fællesnævnere, at de ofte har mistet håbet og troen på, at deres liv kan ændre sig til det bedre.
Mange unge piger i Grabouw har svært ved at se, at der er en anden fremtid for dem end at blive mor i en tidlig alder eller håbe på at finde arbejde på en af de lokale farme eller fabrikker. Mange unge dulmer desuden håbløsheden med alkohol og stoffer.
G
Vi ønsker derfor at styrke piger og unge kvinder og opmuntre dem til at sætte mål for deres fremtid, og bryde med den negative sociale og økonomiske arv.
G
Gennem deltagelsen i programmet vil de opnå en personlig styrke og en social position, hvor de bliver lyttet til. Målet er, at de aktivt kan være med til at sætte fokus på de problemstillinger, som unge piger og kvinder kæmper med i deres lokalsamfund, men også få en stemme i forhold til den lokale udvikling. Visionen er, at de på sigt vil kunne fungere som rådgivere og rollemodeller for andre unge piger.
G
Ligestilling
Ønsker man at skabe et samfund, hvor ethvert individ er ligestillet og har de samme muligheder, er det vigtigt at kigge på de forhold, der skaber ulighed i det givne samfund. I Sydafrika, som så mange andre steder i verden, er de muligheder man har for at tage del i den sociale og økonomiske udvikling ofte forbundet med ens køn.
G
Lovgivningsmæssigt er Sydafrika langt fremme særligt i forhold til kvinders rettigheder og kvinder optager også omkring 50% af sæderne i parlamentet. Men det er langt fra ensbetydende med, hvordan livet ser ud i praksis for piger og kvinder.
G
Piger og kvinder i Sydafrika er en del af en særlig udsat gruppe, hvilket kommer til udtryk både gennem vold og seksuelle overgreb i og udenfor hjemmet samt opfattelsen af kvindens rolle, som værende i hjemmet.
G
Gennem programmet ønsker Crafting Hope derfor at sætte fokus på køn samt piger og kvinders rolle i samfundet i Sydafrika.

G
Programforløb
Girl Game Changer
Gennem programmet inspireres målgruppen til at identificere sociale- og miljømæssige problemstillinger i deres lokalsamfund og fremlægge mulige løsninger. Fokus vil være på specifikke problemstillinger der relaterer sig til verdensmålene, særligt sundhed og trivsel, klimaindsats, ligestilling mellem kønnene og bæredygtige byer og lokalsamfund.
Deres ideer til kampagner diskuteres og evalueres før implementeringen, og de guides og støttes under hele processen fra selve planlægningsfasen til de når i mål.
Målgruppen opfordres til at rekruttere andre piger til deres kampagner, så de arbejder sammen i teams.
G
De fire trin
G
Trin et
Det første trin er faciliteringen af processen, hvor sociale og miljømæssige problemstillinger kortlægges. De unge går på by- og naturvandringer, hvor de observerer, lytter og oplever, hvad der sker omkring dem.
G
Bagefter reflekteres der over de mange indtryk gennem flere forskellige workshops.
G
Trin to
På trin to organiserer Crafting Hope ekskursioner til projekter, som allerede arbejder med social forandring og aktivt borgerskab, og man diskuterer i plenum, hvad der har virket, ikke virket og hvorfor.
G
Trin tre
Trin tre er valg af eget projekt og implementeringen af det.
Crafting Hope hjælper undervejs med økonomisk støtte og planlægning fra a til z. Målgruppen vil få undervisning i vigtige emner som aktivt og fredeligt medborgerskab, permakultur og ideologien bag, kommunikation, samarbejdsdynamikker, økonomi og empatisk projektledelse.
Crafting Hope vil derudover søge efter lokale mentorer, der allerede arbejder som projektledere eller entreprenører, og som kan bidrage med relevante råd og vejledning.
G
Trin fire
Her evalueres projekterne, og man diskuterer erfaringer, oplevelser og hvad der har virket, ikke virket og hvorfor.