Vores strategi for bæredygtighed

I  Nordic Designers’ Aid stiller vi høje krav til os selv i forhold til, at alle vores aktiviteter skal være etisk forsvarlige og bæredygtige. Vi har derfor altid arbejdet med en konsekvent strategi for valg af samarbejdspartnere.
H
Formålet med vores Corporate Social Responsibility strategi er dels at have et styringsredskab, der sikrer, at alle vores aktiviteter altid lever op til de højeste standarder og dels at fortælle omverdenen, hvad man kan forvente af os.
Samarbejdspartnere: Designerne
G
Vi er stolte over, at en lang række dygtige danske designere vil samarbejde med os ved at forære os deres overskudsproduktion, og dermed være med til at reducere mængden af tøjspild i Danmark.
G
Nordic Designers Aid ønsker at samarbejde med designere og brands der tager samfundsansvar på følgende punkter:
G
 • De har en bevidst holdning til CSR og stiller krav til deres leverandører med deres Code of Conduct
 • De fremstiller tøj af høj kvalitet for at sikre lang holdbarhed
 • Deres holdning til etik og bæredygtighed afspejles i deres valg af produktionsmetoder og producenter
 • De har et begrænset antal årlige kollektioner som produceres i en begrænset mængde for på den måde at undgå spild og overproduktion
Samarbejdspartnere: Sydafrika
G
Vi har igennem årene samarbejdet med mange forskellige institutioner og civilsamfunds aktører i Sydafrika. De har alle det til fælles, at de lige som os arbejder målrettet på at skabe velfungerende og fredelige lokalsamfund – og give socialt udsatte unge kvinder værktøjer til at løfte sig selv ud af fattigdommen og ind i et liv præget af selvhjulpenhed og social fremgang.
G
Nordic Designers’ Aid ønsker at samarbejde med organisationer der tager samfundsansvar på følgende områder:
G
 • De arbejder med projekter, der sikrer, at den unge udvikler samfundsmæssige og personlige kompetencer, der styrker den sociale mobilitet
 • Deres arbejde er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt
 • Deres primære arbejdsområde er velgørende not for profit-arbejde
 • De modtager ikke bestikkelse eller kræver urimelig økonomisk kompensation for deres arbejde
Miljømæssig bæredygtig organisation
G
Nordic Designers’ Aid tager samfundsansvar ved at være bevidst om de miljømæssige udfordringer vores arbejde medfører. Det gør vi på følgende måde:
G
 • Vi har en co2-neutral hjemmeside
 • Vi køber co2-kvoter til alle transporter og rejser mellem Danmark og Sydafrika
Økonomisk bæredygtig organisation
G
Nordic Designers’ Aid ønsker at det økonomiske udbytte af vores aktiviteter i Danmark og Sydafrika ubeskåret går til socialt arbejde. Derfor er vores arbejde baseret på frivillig arbejdskraft, sponsorater og donationer. Vores økonomiske strategi ser således ud:
G
 • Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt
 • Alt tøj fra designerne modtager vi som donationer
 • Alle der hjælper til med sortering, syning og pakning i Danmark arbejder frivilligt
 • Vores lagerhotelplads i Danmark og Sydafrika er sponsoreret
 • Tøjet bliver solgt i forbindelse med vores fashion fundraisers i Sydafrika. Indtægterne fra salget går ubeskåret til sociale projekter
 • Medlemskontingentet sikrer, at der er midler til nødvendige udgifter for foreningen i Danmark
 • Vores fashion fundraisers arrangeres og gennemføres af Nordic Designers’ Aids frivillige medarbejdere i Sydafrika, med undtagelse af få lønnede deltidsstillinger, hvor der ansættes kvinder, der har behov for at skabe en indtægt for sig selv og deres familier.
 • Vi betaler for vores hjemmeside, for transport og rejser til Sydafrika og for co2-kvoter. Pengene til dette kommer ikke fra medlemskontingent eller fashion fundraisers, men fra sponsorater.
 
Donationer og Fashion fundraisers
G
I Nordic Designers’ Aid har vi valgt at sælge det tøj vi modtager ved pop up-events, som vi kalder Fashion fundraisers. Vi arrangerer og gennemfører selv disse events. Grunden til at vi arbejder med donationer af overskudsproduktion og med events er:
G
 • Vi sikrer, at det donerede tøj ikke bliver sendt til forbrænding, og dermed belaster miljøet yderligere
 • Vi undgår unødige udgifter til butikslokaler. Dermed kan indtægterne fra salget gå ubeskåret til vores sociale arbejde
 • Vi sælger tøjet i stedet for at give det væk, fordi det ikke er mangel på tøj, men samfundsudvikling, der er vores fokusområde
 • Vi modtager og sælger kun tøj af høj kvalitet, der er etisk forsvarligt produceret, fordi vi ikke ønsker at bidrage til den underminering af den sydafrikanske beklædningsindustri, der foregår med dumping af billigt masseproduceret tøj fra Asien og af brugt tøj fra vesten i Afrika.